Bunker van het Nationaal Territoriaal Commando,
op de voormalige Prins Willem-Alexander kazerne in Gouda.

 

NIEUWS: er komen weer nieuwe Openstellingen aan,
Zie verder bij NIEUWS

 

Het is alweer ruim 30 jaar geleden dat de Koude Oorlog eindigde. Een oorlog die in Europa voornamelijk bestond uit angst. Angst voor een nucleair conflict met dermate grote gevolgen dat een normaal leven niet meer mogelijk zou zijn. In de Tweede Kamer werd al kort na de Tweede Wereldoorlog gemeld dat de apocalyptische taferelen als gevolg van de bombardementen van bijvoorbeeld Dresden en Hamburg binnenbrandjes zouden zijn in vergelijking met wat ons te wachten stond bij een nucleaire aanval.

Toch heeft de overheid steeds getracht om de burger nog enige bescherming te bieden tegen de gevolgen van een dergelijke aanval. De sporen van die bescherming zijn niet altijd even gemakkelijk in het (stedelijke) landschap terug te vinden.

Ze vormen echter wel een belangrijk erfgoed, dat getuigt van de enorme invloed die de Koude Oorlog op het dagelijkse leven in de tweede helft van de 20ste eeuw heeft gehad. Mede door onbekendheid dreigt dit erfgoed te verdwijnen.

In het noorden van Gouda bevindt zich de voormalige Prins Willem-Alexanderkazerne.
In 2010 heeft Defensie het terrein aan de Groen van Prinsterersingel verlaten. Thans bevindt het terrein zich in het stadium van herontwikkeling. De bebouwing op het terrein is in de Koude Oorlog tot stand gekomen.
Een van de elementen uit deze periode, de bunker van het Nationaal Territoriaal Commando – NTC blijft behouden. Bunker krijgt naar verwachting een museale toepassing en ander hergebruik (onder voorbehoud). Momenteel wordt gewerkt aan Openstellingen voor publiek met behulp van een op te bouwen vrijwilligersgroep.