JaarOntwikkeling territoriale verdediging in jaartallen
03-09-1944Eerste aanstelling Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten (BNS).
Organisatie, beveiliging en bewaking in de bevrijde gebieden.
19-07-1945Eerste aanstelling Territoriaal Bevelhebber Nederland (TBN).
Beveiliging van objecten, buitenbewaking van gevangenen, mijnen-opruiming, handhaving rust en orde.
1947Territoriaal Bevelhebber Nederland (TBN) kan zich richten op zijn eigenlijke taak, de territoriale verdediging en militaire bijstand.
15-04-1948Oprichting Nationale Reserve (NATRES) (voorheen Landstorm).
1949Oprichting Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO).
1950Reorganisatie nationale verdediging.
1950Eerste aanstelling Nationaal Territoriaal Bevelhebber (NTB).
Er worden ook 5 gebieden ingericht met een Territoriaal Bevelhebber (TB): Noord, West, Zuid-West, Zuid-Oost en Oost.
Deze gebieden zijn weer opgedeeld in Territoriale Commando’s (TC).
1955Toetreding Bondsrepubliek Duitsland (BRD) tot de NAVO, ontwikkeling van de “voorwaartse verdediging” bij de Duits-Duitse grens.
27-09-1968Territoriaal Bevelhebber West (TBW) verplaatst naar nieuwe Prins Willem Alexander kazerne in Gouda.
1970Bestaande Territoriale Commandostructuur wordt vervangen door Provinciale Militaire Commandanten (PMC).
Er komen 3 Territoriale Bevelhebbers (West, Noord en Oost) en 11 Provinciaal Militair Commando’s (PMC).
01-01-1975Oprichting Nationaal Territoriaal Commando (NTC) ter vervanging van de NTB. Herstructurering naar 9 PMC’s.
De beveiliging van het Nederlandse grondgebied valt onder NTC.
Het NTC in Gouda is de reservelocatie voor de Bevelhebber Landstrijdkrachten (BLS)
voor het geval de Prinses Julianakazerne en de bunker Clingendael in Wassenaar/Den Haag zouden uitvallen.
2010Prins Willem Alexanderkazerne buiten dienst gesteld.
JaarHet complex in jaartallen
1966 - 1968Bouw van de bunker, met daarop een kazerne van drie bouwlagen. Aan de westzijde worden twee dienstwoningen gebouwd.
1979Plaatsen ASCON-mast voor de verbindingen
1983 - 1984Verbouwing van een deel van de bunker om deze aan te passen aan de gevolgen van Electro Magnetische Puls (EMP).
1984Bouw nieuwe dubbele dienstwoning in de zuidwesthoek van het terrein.
1988 - 1991Bouw huidige kazerne.
2006Sloop van de bovenbouw op de bunker.
2010Defensie verlaat de kazerne.
2022 - 2023De kazerne uit 1991 wordt als school gebruikt. Hiervoor wordt met name de afwerking van het gebouw aangepast.
2024 -Opnieuw zit er een school als tijdelijke gebruiker in het complex.
Ook wordt er een begin gemaakt met openstellingen voor deskundige, belangstellende en het Gouds publiek.
2024 -Ook wordt er een begin gemaakt met openstellingen voor deskundige, belangstellende en het Gouds publiek.