De NIEUWE openingsdata van de NTC-bunker zijn bekend!

Zaterdag 14 september 2024 is de bunker open van 10.00 tot 16.00 uur (afhankelijk van de drukte!)
In samenwerking met Open Monumentendag

Zaterdag 26 oktober is de bunker open van 10.00 tot 16.00 uur (afhankelijk van de drukte!)
In het kader van “Maand van de Geschiedenis”

 

Het openstellen van de NTC-bunker zal een vervolg krijgen na de twee eerste openstellingen op Zaterdag 1 en 15 juni 2024.
Tijdens deze twee dagen is de bunker door enorme aantallen belangstellende bezocht, 513 en 713 bezoekers!
Dit alles is mogelijk gemaakt met enthousiaste vrijwilligers van buiten voor de opstart en inmiddels ook met een groeide groep “Goudse “vrijwilligers.

Als u ook belangstelling heeft om mee te werken bij de bunker, dan kunt u zich aanmelden als vrijwilliger.

 

 

 

 

 

Deze week werd er een tegeltableau wat voorheen in de PWA-kazerne hing,
voor de twee Openstellingen op zaterdag 1 en 15 juni in bruikleen gegeven.
Er waren destijds twee tableaus naar ons verteld werd, waarvan een boven op kantoor hing en officieel onthuld
is  en een tweede als reserve die “weggehangen ”was in de NTC-bunker en nu even terug is.
Foto’s door Pim van der Bos